09301591070

ملک های اجاره روزانه

ایران : 09301591070
تماس در تلگرام و واتس اپ
ترکیه : 00905523263091+
تماس در واتس اپ

فیلتر
مرتب سازی توسط

خواجه نظام – یک خواب – 50 متری

تهران

6000000 / ماهیانه 250.00 تومان / روزانه
1 اتاق خواب 1 حمام 50 متر مربع
6,000,000.00 تومان / ماهیانه
250.00 تومان / روزانه
1 اتاق خواب 1 حمام 50 متر مربع

جردن – دو خواب

تهران

13000000 / ماهیانه 650.00 تومان / روزانه
2 اتاق خواب 1 حمام 120 متر مربع
13,000,000.00 تومان / ماهیانه
650.00 تومان / روزانه
2 اتاق خواب 1 حمام 120 متر مربع

پارک وی – یک خواب – 50 متری

تهران

12000000 / ماهیانه 650.00 تومان / روزانه
1 اتاق خواب 1 حمام 50 متر مربع
12,000,000.00 تومان / ماهیانه
650.00 تومان / روزانه
1 اتاق خواب 1 حمام 50 متر مربع

مجیدیه شمالی – یک خواب

تهران

7000000 / ماهیانه 300.00 تومان / روزانه
1 اتاق خواب 1 حمام 60 متر مربع
7,000,000.00 تومان / ماهیانه
300.00 تومان / روزانه
1 اتاق خواب 1 حمام 60 متر مربع

خواجه نظام – یک خواب

تهران

6000000 / ماهیانه 250.00 تومان / روزانه
1 اتاق خواب 1 حمام 50 متر مربع
6,000,000.00 تومان / ماهیانه
250.00 تومان / روزانه
1 اتاق خواب 1 حمام 50 متر مربع

خیابان پلیس – یک خواب

تهران

7500000 / ماهیانه 300.00 تومان / روزانه
1 اتاق خواب 1 حمام 70 متر مربع
7,500,000.00 تومان / ماهیانه
300.00 تومان / روزانه
1 اتاق خواب 1 حمام 70 متر مربع

60 متری-1خواب-جردن

تهران

7000000 / ماهیانه 300.00 تومان / روزانه
1 اتاق خواب 1 حمام 60 متر مربع
7,000,000.00 تومان / ماهیانه
300.00 تومان / روزانه
1 اتاق خواب 1 حمام 60 متر مربع

شریعتی ظفر-60متری 1 خواب

شریعتی-ظفر

7000000 / ماهیانه 350,000.00 تومان / روزانه
1 اتاق خواب 1 حمام 65 متر مربع
7,000,000.00 تومان / ماهیانه
350,000.00 تومان / روزانه
1 اتاق خواب 1 حمام 65 متر مربع

واحد 50 متری – فرمانیه سویت

تهران فرمانیه

5000000 / ماهیانه 250,000.00 تومان / روزانه
1 حمام 50 متر مربع
5,000,000.00 تومان / ماهیانه
250,000.00 تومان / روزانه
1 حمام 50 متر مربع

واحد 50 متری – فرمانیه1خواب

تهران - فرمانیه

6500000 / ماهیانه 300,000.00 تومان / روزانه
1 اتاق خواب 1 حمام 50 متر مربع
6,500,000.00 تومان / ماهیانه
300,000.00 تومان / روزانه
1 اتاق خواب 1 حمام 50 متر مربع

شریعتی الهیه 170متری 2 خواب

تهران - خیابان شریعتی

15000000 / ماهیانه 799,996.00 تومان / روزانه
2 اتاق خواب 1 حمام 170 متر مربع
15,000,000.00 تومان / ماهیانه
799,996.00 تومان / روزانه
2 اتاق خواب 1 حمام 170 متر مربع

واحد 100 متری – شریعتی

نهران - شریعتی

10000000 / ماهانه 5,000,000.00 تومان / روزانه
2 اتاق خواب 1 حمام
10,000,000.00 تومان / ماهانه
5,000,000.00 تومان / روزانه
2 اتاق خواب 1 حمام
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶