09301591070

ملک های اجاره

ایران : 09301591070
تماس در تلگرام و واتس اپ
ترکیه : 00905523263091+
تماس در واتس اپ

فیلتر
مرتب سازی توسط
10 ماه
10 ماه

مجموعه لواسان

تهران

برای در دسترس بودن تماس بگیرید 1,000,000.00 تومان / روزانه
2 اتاق خواب 1 حمام 1200 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
1,000,000.00 تومان / روزانه
2 اتاق خواب 1 حمام 1200 متر مربع
10 ماه
10 ماه

هفت تیر – یک خواب

تهران

8000000 / ماهیانه 350.00 تومان / روزانه
1 اتاق خواب 1 حمام 120 متر مربع
8,000,000.00 تومان / ماهیانه
350.00 تومان / روزانه
1 اتاق خواب 1 حمام 120 متر مربع
10 ماه
10 ماه

ولی عصر – یک خواب

تهران

8000000 / ماهیانه 350.00 تومان / روزانه
1 اتاق خواب 1 حمام 120 متر مربع
8,000,000.00 تومان / ماهیانه
350.00 تومان / روزانه
1 اتاق خواب 1 حمام 120 متر مربع
10 ماه
10 ماه

یادگار امام – یک خواب

تهران

7500000 / ماهیانه 250.00 تومان / روزانه
1 اتاق خواب 1 حمام 70 متر مربع
7,500,000.00 تومان / ماهیانه
250.00 تومان / روزانه
1 اتاق خواب 1 حمام 70 متر مربع
10 ماه
10 ماه

ستاری – 120 متر

تهران

11000000 / ماهیانه 550.00 تومان / روزانه
2 اتاق خواب 1 حمام 120 متر مربع
11,000,000.00 تومان / ماهیانه
550.00 تومان / روزانه
2 اتاق خواب 1 حمام 120 متر مربع
10 ماه
10 ماه

هفت تیر – دو خواب

تهران

8000000 / ماهیانه 350.00 تومان / روزانه
2 اتاق خواب 1 حمام 120 متر مربع
8,000,000.00 تومان / ماهیانه
350.00 تومان / روزانه
2 اتاق خواب 1 حمام 120 متر مربع
10 ماه
10 ماه

ولی عصر – دو خواب

تهران

8000000 / ماهیانه 350.00 تومان / روزانه
2 اتاق خواب 1 حمام 120 متر مربع
8,000,000.00 تومان / ماهیانه
350.00 تومان / روزانه
2 اتاق خواب 1 حمام 120 متر مربع
10 ماه
10 ماه

جیحون – یک خواب

تهران

6000000 / ماهیانه 250.00 تومان / روزانه
1 اتاق خواب 1 حمام 70 متر مربع
6,000,000.00 تومان / ماهیانه
250.00 تومان / روزانه
1 اتاق خواب 1 حمام 70 متر مربع
10 ماه
10 ماه

ستاری – دو خواب

تهران

11000000 / ماهیانه 550.00 تومان / روزانه
2 اتاق خواب 1 حمام 120 متر مربع
11,000,000.00 تومان / ماهیانه
550.00 تومان / روزانه
2 اتاق خواب 1 حمام 120 متر مربع

سعادت آباد – یک خواب

تهران

8500000 / ماهیانه 450.00 تومان / روزانه
1 اتاق خواب 1 حمام 70 متر مربع
8,500,000.00 تومان / ماهیانه
450.00 تومان / روزانه
1 اتاق خواب 1 حمام 70 متر مربع

سید خندان – یک خواب

تهران

7000000 / ماهیانه 350.00 تومان / روزانه
1 اتاق خواب 1 حمام 50 متر مربع
7,000,000.00 تومان / ماهیانه
350.00 تومان / روزانه
1 اتاق خواب 1 حمام 50 متر مربع
10 ماه
10 ماه

شهرک غرب – دو خواب

تهران

9500000 / ماهیانه 450.00 تومان / روزانه
2 اتاق خواب 1 حمام 120 متر مربع
9,500,000.00 تومان / ماهیانه
450.00 تومان / روزانه
2 اتاق خواب 1 حمام 120 متر مربع
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷